Chuyện ở nhờ xuyên lục địa và Couchsurfing

Uyên biết tới Couchsurfing cách đây hơn 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài….