“Call me by your name” – Hơn cả một chuyện tình đồng giới

Cứ như một bản tình ca lạ lùng, Call me by your name nhẹ nhàng len lỏi, ám ảnh lấy…