Phim hack não – Xem gì cho đủ đô?

Ngay từ những năm tháng học cấp 2, Uyên đã rơi vào thế giới khác người của phim ảnh, điển…