Các loại bút cho Bullet Journal không bao giờ nên thiếu!

Nếu bạn mới bước vào “sự nghiệp” luyện ngón với Bullet Journal và đang tìm kiếm cho bản thân các…