Du lịch Singapore có chán như nhiều người (như Uyên) vẫn nghĩ?

Câu trả lời hoàn toàn là không, 100% không, 200% vẫn là: KHÔNG!!  Nếu một đứa từng loại bỏ tất…