Hết chi tiêu bừa bãi với phương pháp Kakeibo cho Bullet Journal

Tháng này các bạn đã lấp đầy trang Expense Tracker của mình chưa? Hết tết rồi và các bạn đã…