Bullet Journal Travel Plan: Mình dùng Bullet Journal để lên kế hoạch du lịch như thế nào?

Mình biết có nhiều bạn sẽ tự hỏi rằng tại sao lại phải lên kế hoạch đi du lịch bằng…