1

2

3

4

6

7

Bạn có thể cộng tác với Uyên qua những lĩnh vực:

  • Viết bài Content: Sản xuất content unique, đạt đủ tiêu chuẩn SEO on page, nắm rõ yêu cầu và brand voice.
  • Viết bài PR/ Review sản phẩm liên quan đến 3 niche chính của blog: Bullet Journal, Du lịch, Sách & Phim
  • Guest Blog: Đặt bài viết kèm link tới site của bạn có liên quan tới 3 niche blog của Uyên
  • Đặt backlink link tới sản phẩm/ website bên bạn

Rất mong có cơ hội hợp tác với bạn trong thời gian tới!