SIM du lịch và cục phát wifi, nên dùng cái nào hơn? Ưu, nhược và cách đặt

Trên tình hình bây giờ trên thị trường, facebook bán nhan nhản SIM và cục phát wifi bỏ túi, rồi…